Artykuły z kategorii

Lidzbark Warmiński

Międzynarodowa konferencja naukowa „Zwierciadła władzy możnych. Budowle rezydencjonalne w Europie środkowo wschodniej w późnym średniowieczu – typy, struktury, dekoracje” potrwa od 2 do 3 września 2016 roku w Lidzbarku Warmińskim.

Celem planowanej konferencji jest poszerzenie dotychczasowego stanu wiedzy na temat architektury budowli rezydencjonalnych jako ośrodków władzy możnych. Dotyczyć to będzie problematyki rezydencji w szerszym zakresie, ale przede wszystkim samych obiektów z XIV-XVI w. wraz z pozostałościami ich uroczystego wystroju, odkrytymi w trakcie ostatnich prac konserwatorskich.

Chodzi także o wykazanie sieci powiązań między centrami władzy w Europie, wyposażonymi w znaczące założenia architektoniczne, a ośrodkami tego rodzaju w Europie środkowo-wschodniej, położonymi na historycznych obrzeżach Zachodu. Nie bez znaczenia w kontekście proponowanej problematyki jest miejsce obrad, zamek-rezydencja biskupia w Lidzbarku Warmińskim.

Referaty będą wygłoszone w języku polskim i niemieckim i będą tłumaczone symultanicznie.

PROGRAM IMPREZY