Artykuły z kategorii

Widok na olsztyński zamek od strony dziedzińca

Najbliższe spotkanie z cyklu Warsztaty Bałtyjskie odbędzie się w czwartek (16 czerwca) na olsztyńskim zamku.

Krzysztof Wróblewski wygłosi wykład pt. „Wyprawa kniazia Jarosława Światopełkowicza przeciwko Jaćwięgom w roku 1112”.

Zamiarem autora wystąpienia jest próba interpretacji znanej wyłącznie z ruskich latopisów lapidarnej wzmianki o wyprawie wołyńskiego kniazia Jarosława Światopełkowicza na Jaćwięgów (1112 r.). Zdaniem części badaczy nie można wykluczyć ścisłego współdziałania polsko-ruskiego w walce z Prusami. Argumentem świadczącym na korzyść tej ewentualności miałby być związek czasowy między wyprawą na Jaćwięgów podjętą przez Jarosława a najazdami na Prusy organizowanymi przez Bolesława III Krzywoustego, męża siostry Jarosława Światopełkowicza – Zbysławy. Z kolei przyrodnia siostra polskiego księcia najczęściej bywa uznawana za żonę Jarosława. Tymczasem chronologia pruskich wypraw Krzywoustego pozostaje sprawą dyskusyjną. Uzasadnione wątpliwości budzi także upatrywanie w wołyńskim kniaziu małżonka nieznanej z imienia córki Władysława Hermana.

KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI – ur. w 1984 r. w Braniewie. W 2008 r. ukończył studia magisterskie na kierunku historia na UWM w Olsztynie. Autor pracy magisterskiej pt. "Rola drużyny książęcej na Rusi Kijowskiej w X-XI wieku", napisanej pod kierunkiem dr hab. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM. Obecnie pod opieką naukową prof. dr. hab. G. Białuńskiego przygotowuje rozprawę doktorską pt. "Stosunki prusko-ruskie w X-XIII wieku". Jego zainteresowania badawcze koncentrują się zwłaszcza na dziejach ludów basenu Morza Bałtyckiego w epoce wczesnego średniowiecza.