Artykuły z kategorii

Wręczenie Wawrzynu Literackiego 2016

Już po raz dwunasty przyznany został Wawrzyn - literacka nagroda Warmii i Mazur.

Tym razem kapituła konkursowa zdecydowała, że powinien otrzymać ją Erwin Kruk, autor tomiku „Nieobecność”.

To już drugi Wawrzyn w dorobku Kruka – po raz pierwszy dostał go w 2005 roku za wiersze z tomu „Znikanie”. Swoje wyróżnienie przyznali też czytelnicy. Najbardziej podobała im się powieść historyczna Joanny Żamejć pt. „Nawrócenie wiedźmy”. Nagrody wręczała Wioletta Śląska Zyśk, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

„Wawrzyn” przyznawany jest od 2004r. pisarzom wywodzącym się z Warmii i Mazur lub tym, których książki w jakiś sposób dotyczą tego rejonu. W tym roku 7-osobowa kapituła wybierała najlepszą książkę z ponad 200, które spełniały warunki nagrody.