Artykuły z kategorii

Budynek Urzędzie Marszałkowskiego

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyznał 14 stypendiów artystycznych na okres od 1 kwietnia do 30 września 2016 roku.

Stypendia artystyczne marszałka województwa przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XII/274/15 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 25 listopada 2015 r., w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu ustalania i trybu przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Kapituła rozpatrująca i oceniająca wnioski o stypendia artystyczne Uchwałą z dnia 4 marca 2016 r. zarekomendowała zarządowi województwa 14 osób do stypendiów artystycznych.

Będą wypłacane na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej pomiędzy stypendystą a samorządem województwa warmińsko-mazurskiego.


Stypendyści 2016:

1. Asmolkova Tatiana
Dziedzina sztuki: Taniec
Projekt: Autorski spektakl łączący elementy teatru tańca i sztuk performatywnych, będący próbą syntezy zderzenia kulturowego różnych form tańca. Premiera spektaklu planowana na październik 2016 r.

2. Beśka Krzysztof
Dziedzina sztuki: Literatura
Projekt: Napisanie kolejnej części przygód XIX-wiecznego detektywa Stanisława Berga, bohatera powieści „trzeci brzeg Styksu”, „Pozdrowienia z Londynu”, „Dolina popiołów”, który tym razem rozwiązywał będzie zagadki kryminalne w Królewcu
i okolicach.

3. Cudak Adam
Dziedzina sztuki: Muzyka
Projekt pt.: „Dźwiękoterapia” zakładający zorganizowanie spotkań muzyczno-edukacyjnych dla dzieci - pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Interaktywna prezentacja muzyki tradycyjnej (głównie irlandzkiej) połączonej z opisowymi i aktywizującymi formami przekazu o walorach edukacyjnych i artystycznych.

4. Dzieszkiewicz Wojciech
Dziedzina sztuki: Sztuki wizualne
Projekt: Cykl prac graficznych ukazujących piękno zabytkowej stolarki występującej na terenach dawnych Prus Wsch. Cykl 10 prac prezentowany będzie w postaci wystawy oraz szytej ręcznie książce będącej opisem przedmiotu.

5. Faszcza Magdalena
Dziedzina sztuki: Taniec
Projekt: Spektakl taneczno-muzyczny pt. „Oblicza rytmu”. Połączenie 2 oryginalnych stylów tanecznych: Flamenco i Bellydance. Zamierzeniem spektaklu jest ukazanie 2 tradycyjnych form ekspresji przez pryzmat nowoczesnego rozumienia tańca i muzyki jako formy komunikacji pozawerbalnej. Kanwą spektaklu będą wybrane utwory poetów hiszpańskojęzycznych i bliskowschodnich.

6. Jędrys Łukasz
Dziedzina sztuki: Muzyka
Projekt: Nagranie debiutanckiego materiału na żywo. Rezultatem projektu ma być płyta EP. Nagranie planowane jest w Radio Olsztyn.

7. Kamieniecka Joanna
Dziedzina sztuki: Muzyka
Projekt: Przygotowanie, zarejestrowanie i wydanie autorskiej płyty w klimacie piosenki literackiej.

8. Kupisz Michał
Dziedzina sztuki: Film
Projekt: Realizacja zdjęć filmowych, będących ilustracją autorską do utworów muzycznych Anny Brody. Poetycka projekcja audio-wizualna, przenosząca odbiorcę w świat baśni i podań, inspirująca odbiorcę do zmiany w sposobie postrzegania otaczającej rzeczywistości.

9. Majek Rafał
Dziedzina sztuki: Muzyka
Projekt: Rozwój artystyczny poprzez uczestnictwo w konkursach, kursach i warsztatach gitarowych. Doskonalenie umiejętności gry na gitarze klasycznej.

10. Pliszka Barbara
Dziedzina sztuki: Muzyka
Projekt: Udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach i kursach mistrzowskich. Doskonalenie umiejętności muzycznych (skrzypce).

11. Salmonowicz Bogumiła
Dziedzina sztuki: Literatura
Projekt: Wydanie tomiku poetyckiego "Abrazje". Promocja książki poprzez cykl spotkań autorskich na terenie województwa.

12. Szymański Paweł Piotr
Dziedzina sztuki: Twórczość ludowa
Projekt: Rekonstrukcja wybranego garnituru naczyń ceramicznych (stołowych i kuchennych) z terenu Warmii i Mazur powstałych na przestrzeni XVIII-XIX w.

13. Tejs Natalia Luiza
Dziedzina sztuki: Sztuki wizualne
Projekt: „Miejsca zapomniane” - cykl fotografii niszczejącego i zapomnianego dziedzictwa kulturowego regionu. Reportaż ze stanu zachowania naszej historii.

14. Zedlewski Łukasz
Dziedzina sztuki: Sztuki wizualne
Projekt: Album z rysunkami pokazującymi pejzaż i architekturę Warmii. Album