Artykuły z kategorii

Szachownica - żółte pola na przemian ze zdjęciami ukazującymi kandydatów do Kanonu Kulturowego Warmii i Mazur.

Przedstawienie wyników głosowania ekspertów i plebiscytu internetowego odbędzie się w piątek (18 marca) w Olsztynie.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Co stanowi o wyjątkowości Warmii i Mazur i wyróżnia nas na tle innych regionów Polski? Czy jako dzisiejsi mieszkańcy regionu znajdujemy wspólne punkty odniesienia, gdy odczytujemy kulturową i historyczną przestrzeń, odwołujemy się do postaci i dzieł związanych z regionem i jego kulturą? Jakie są symbole naszej tożsamości regionalnej? Od 1 do 29 lutego 2016 r. Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” oraz Fundacja „Borussia” przeprowadziły wśród mieszkańców regionu internetowy plebiscyt, którego celem było wyłonienie najważniejszych symboli (miejsc pamięci), stanowiących o tożsamości naszego regionu. Wyboru można było dokonać spośród propozycji wyłonionych przez ekspertów i organizatorów, w każdej z 4 kategorii: Dzieła, Osobowości, Miejsca, Wydarzenia. Równolegle do plebiscytu mieszkańców trwało głosowanie ekspertów.

Uroczystość, podczas której przedstawione zostaną wyniki głosowań, rozpocznie się o godz. 17 w Muzeum Warmii i Mazur (ul. Zamkowa 2).