Artykuły z kategorii

Zdjęcie ks. Walentego Barczewskiego w sepii - popiersie. Źródło gminadywity.pl

Msza święta, prelekcje, złoażenie kwiatów na grobie i występ zespołu Spręcowia – w taki sposób gmina Dywity chce przypomnieć postać księdza Walentego Barczewskiego, zasłużonego Warmiaka i wieloletniego proboszcza z Brąswałdu.

Uroczystości z okazji 160 rocznicy urodzin odbędą się w środę (17 lutego).

Ksiądz Walenty Barczewski to postać zasłużona dla całej Warmii. Zabiegał o obronę języka polskiego, dbał o przywiązanie do kultury i tradycji przodków, był historykiem, pisarzem, folklorystą, redaktorem, wydawcą, a nade wszystko wyjątkowym boszczem parafii w Brąswałdzie. - Był indywidualnością niezwykłą. Przerastał inteligencją, wykształceniem i umiejętnością postępowania innych działaczy narodowych na polskiej Warmii – uważa dr Jan Chłosta, historyk Warmii i autor wydanej przez Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne biografii „Niezwykły proboszcz z Brąswałdu”. - Za życiowe zadanie obrał sobie powstrzymanie na swojej ziemi rodzinnej wszelkich wpływów germanizacji, uchronienie prostego ludu warmińskiego przed wynarodowieniem, co wtedy łączyło się z utratą języka ojczystego.

Gmina Dywity przypomni postać zasłużonego księdza z Warmii w środę (17 lutego) w jego rodzinnym Brąswałdzie. Uroczystości związane z 160 rocznicą urodzin rozpocznie się o godz. 11 w kościele parafialnym od mszy świętej, którą odprawi Józef Górzyński, Arcybiskup Koadiutor Archidiecezji Warmińskiej. Po mszy goście i uczestnicy złożą kwiaty na grobie księdza i przeniosą się do świetlicy wiejskiej, gdzie prelekcję o księdzu Barczewskim wygłosi dr Jan Chłosta. Wspomnienie rodzinne o proboszczu z Brąswałdu przedstawi Warmiak Robert Pieczkowski, a w części artystycznej wystąpi warmiński zespół ludowy „Spręcowia”. Dodatkowym elementem wydarzenia będzie stoisko z książkami związanymi z księdzem Barczewskim. Będzie można nabyć pozycje: „Niezwykły proboszcz z Brąswałdu”, autorstwa Jana Chłosty, oraz spotkac się wydawca Witoldem Mierzejewskim, który będzie obecny z książkami: „Geografia polskiej Warmii”, Walenty Barczewski i „Piśmiennictwo polskie nie tylko na Warmii w XIX i XX wieku”, Walenty Barczewski.

Program uroczystości