Artykuły z kategorii

ElblągDo 31 maja 2013 roku w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (ul. Czerwonego Krzyża 2) można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Dotacja może zostać przeznaczona m.in. na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, odnowienie zabytku (z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki), działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu czy uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych.



Ostateczny termin składania wniosków upływa o godz. 14.30. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną zarejestrowane, ale nie będą podlegały ocenie.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Niezbędne informacje dostępne są w siedzibie biura, pod numerem telefonu: 55/ 239 33 67 oraz TUTAJ.