Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych przystępuje do następnego etapu realizacji projektu „E-ncyklopedia Warmii i Mazur".Oficjalnym partnerem CEiIK-u w budowie E-ncyklopedii będzie Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Olsztynie. Przy budowie współpracować będą zarówno historycy, m.in. profesorzy: Norbert Kasparek, Stanisław Achremczyk, Andrzej Kopiczko czy Jan Gancewski, jak też i specjaliści z wielu innych dziedzin, np. profesorowie Stanisław Czachorowski (nauki przyrodnicze, środowisko naturalne) czy Eugeniusz Niedzielski (ekonomia i gospodarka regionu).Podpisanie umowy, przedstawienie składu zespołu redakcyjnego oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych prac odbędzie się 15 maja 2013 roku w siedzibie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie. Początek o godz. 13.30.

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.ceik.eu