Artykuły z kategorii

Wernisaż w Muzeum Warmii i Mazur

Z tej okazji w Salach Kopernikowskich Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie odbyły sesja naukowa oraz wernisaż wystawy jubileuszowej.

Podczas spotkania wykładowcy podjęli zagadnienia związane z rolą muzeów czy badaniami naukowymi muzealników. Uczestnicy sesji naukowej wysłuchali również prelekcji o znaczeniu muzeów rangi okręgowej w ofercie kulturalnej kraju czy archeologii w olsztyńskim muzeum.

Z okazji 70-lecia Muzeum Warmii i Mazur przygotowano ponadto wystawę „Olsztyńskie muzealia w Polsce i na świecie”. Zaprezentowano muzealia ze wszystkich kategorii reprezentowanych w zbiorach: sztuki dawnej, sztuki nowoczesnej, rzemiosła artystycznego, etnografii, archeologii, historii, piśmiennictwa. 150 obiektów eksponowanych było w ponad 70 muzeach oraz galeriach w Polsce i na świecie.

W wernisażu wziął udział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.