Artykuły z kategorii

Barczewo

Koncerty w dawnym kościele ewangelickim, przedmioty z wykopalisk na poddaszu ratusza czy muzyka Feliksa Nowowiejskiego dobiegająca z okien Salonu Muzycznego – tak prezentuje się dzisiejsze (21 sierpnia 2015 roku) popołudnie w Barczewie.

O godz. 17 rozpocznie się uroczyste otwarcie poddasza ratusza wraz z wieżą widokową, Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego oraz Skarbca Kultury Europejskiej, mieszczącego się w dawnym kościele ewangelickim – kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego. Zrewitalizowanych dzięki środkom unijnym oraz wsparciu i zaangażowaniu władz Barczewa. W programie zaplanowano m.in. koncerty Aurelii Luśni przy akompaniamencie Pawła Stankiewicza i Piotra Banaszka, Ewy Alchimowicz-Wójcik, wystawę sztuki twórców lokalnych i eksponatów pochodzących z wykopalisk, prelekcję filmów oraz podziwianie panoramy Barczewa z wieży widokowej.

Zadanie było realizowane przez Gminę Barczewo w latach 2012-2015 w ramach projektu pt. „Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, poddziałania 2.1.5. Dziedzictwo kulturowe. Całkowita wartość projektu: 3 048 779,30 zł, w tym kwota dofinansowania: 2 403 026,06 zł.

Więcej informacji na temat inwestycji na stronie www.projekty.barczewo.pl