Artykuły z kategorii

Demoludy 2014

Odbywający się w Olsztynie przegląd spektakli teatralnych z byłych krajów komunistycznych, został laureatem Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej.

Prestiżowe wyróżnienienie przyznawane jest corocznie podczas potkanie Ministrów Kultury krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Bratysławie.

Tym razem laureat wybierany był spośród polskich wydarzeń kulturalnych. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w przyszłym roku podczas kolejnego spotkania Ministrów Kultury w Republice Czeskiej. - To dla olsztyńskiego teatru szczególne wyróżnienie – podkreślają organizatorzy Demoludów. - Jest kolejnym dowodem na to, że wieloletni trud prowokacji międzykulturowego dialogu wśród bliskich sąsiadów o podobnym losie w historii najnowszej jest doceniany nie tylko w Olsztynie, ale również poza granicami kraju. Ten symboliczny wyraz uznania będzie dla nas kolejnym pozytywnym impulsem do działania. Do budowania przestrzeni kultury Nowej Europy.

Podczas ostatniej edycji Festiwalu Demoludy zaprezentowano ponad 60 spektakli i 25 czytań performatywnych, odbyło się blisko 100 wydarzeń towarzyszących: koncertów, wystaw, warsztatów, projekcji filmowych, spotkań z twórcami. W festiwal zaangażowanych było ponad 1000 artystów z Polski, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii, Serbii, Bośni, Czech, Słowacji, Węgier, Kosowa, Ukrainy i Litwy.

Kolejna odsłona festiwalu – tym razem pod hasłem Nowa Europa - odbędzie się w dniach 20–24 października 2015.