Artykuły z kategorii

Bałdy. Fot.www.kiermas.pl

Doskonałą okazją do promowania tradycji Warmii będzie VIII Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy. Impreza w Bałdach odbędzie się 4 lipca 2015 roku.

Podczas spotkania zaplanowano m.in. odsłonięcie głazów pamiątkowych na Trakcie Biskupim poświęconych biskupom: Janowi Karolowi Konopackiemu i Henrykowi Sorbom. Dużym zainteresowaniem cieszy się również inscenizacja powitania biskupa Ignacego Krasickiego przez wszystkie stany warmińskie z udziałem aktorów z Teatru im. Jaracza w Olsztynie.
Nie zabraknie także stoisk z regionalnymi wyrobami, rękodziełem, stoisk edukacyjnych i pokazów rzemiosła.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji o Warmińskim Kiermasie Tradycji, Dialogu i Zabawy na stronie internetowej http://www.kiermas.pl

Szczegółowy program:
- godz. 12 - Uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Butrynach koncelebrowana przez trzech biskupów: Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza, Metropolitę Warmińskiego Arcybiskupa Wojciecha Ziembę oraz Arcybiskupa Koadiutora Józefa Górzyńskiego.
- 13.15 Odsłonięcie głazów pamiątkowych na Trakcie Biskupim poświęconych biskupom: Janu Karolowi Konopackiemu (fundatorzy Julia i Sławomir Kowalczyk) i Henrykowi Sorbom (fundator Zakłady Mięsne „Warmia”)
- 14 - Inscenizacja powitania biskupa Ignacego Krasickiego przez wszystkie stany warmińskie z udziałem aktorów z Teatru im. Jaracza w Olsztynie: Mariana Czarkowskiego, Marcina Kiszluka i Jarosława Borodziuka.

Na scenie muzyka folkowa:
- 16.30 - Kapela ludowa Węgojska Stróżka z Węgoja
- 17.30 - Zespół folkowy Tuhaj – Bej
- 20 - Gwiazda wieczoru FUTURE FOLK