Artykuły z kategorii

Ełk ok. 1900 rokuRada Miasta Ełku jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu Muzeum Historycznego.

Działania zmierzające do utworzenia Muzeum podjęte zostały już dwa lata temu. Początkiem była uchwała intencyjna Rady Miasta, następnie prezydent Ełku powołał Kazimierza Bogusza na stanowisko pełnomocnika ds. Muzeum w Ełku. We wrześniu 2011 r. ukonstytuowało się Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku, skupiające ludzi wspierających dzieło budowy placówki. Obecnie Muzeum Historyczne ma już swój statut uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trwa procedura tworzenia struktury organizacyjnej oraz regulaminu wewnętrznego.

Powstająca instytucja może pochwalić się już książką „Ełk. Spacerownik po mieście niezwykłym" autorstwa dwóch ełczan, Michała Olszewskiego i Rafała Żytyńca. Jej promocja odbędzie się 28 września o godz. 11 w siedzibie Muzeum przy ul. Małeckich 3. W spotkaniu udział wezmą autorzy, profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Wojciech Łukowski, a także wydawca książki.

W listopadzie zapowiadana jest wystawa czasowa poświęcona zróżnicowaniu kulturowemu dawnych Mazur. Muzeum gromadzi eksponaty, jednym z najciekawszych jest – wydawany niegdyś w Ełku – tygodnik hebrajski „Ha Magid" z 1882 roku.
 
fot. wikipedia.pl, informacja za: www.elk.pl