Artykuły z kategorii

Muzeum w Olsztynku. Fot.olsztynek.pl

Muzeum na Warmii i Mazurach upamiętnia ofiary niemieckiego Stalagu 1B Hohenstein, w którym w czasie II wojny św. zmarło blisko 55 tysięcy żołnierzy.

Muzeum jest zlokalizowane w budynku ratusza miejskiego, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.

Jest podzielone na sekcje, które chronologicznie opowiadają historię obozu: lata od 1914 do 1939 - pierwsza wojna światowa i wydarzenia do powstaniu obozu; Stalag IB Hohenstein (lata od 1939 do 1945) - aspekty funkcjonowania obozu jenieckiego; martyrologia obozowa oraz Olsztynek po II wojnie światowej.

Ekspozycja składa się z dziewięciu stanowisk interaktywnych typu infokiosk (I), trzech projekcji (P) oraz trzech stołów interaktywnych (S), które działają w obrębie jednej, bezprzewodowej sieci komputerowej dwóch ramek cyfrowych (F) i stanowiska typu rzeczywistość rozszerzona (AR).

Otwarcie muzeum odbędzie się 26 czerwca 2015 roku podczas sesji rady miasta.

Wartość projektu wynosi ponad 4,1 mln zł z czego blisko 2,6 mln zł pochodzi z dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.