Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego 24 marca 2015 roku zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyznał 14 stypendiów artystycznych przez okres od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku.

 

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa przyznawane są na podstawie Uchwały Nr X/181/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych oraz wysokości tych stypendiów.

 

Kapituła rozpatrująca i oceniająca wnioski o stypendia artystyczne Marszałka Województwa Uchwałą z dnia 3 marca 2015 r. zarekomendowała Zarządowi Województwa 14 osób do stypendiów artystycznych.

 

Stypendia będą wypłacane na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej pomiędzy stypendystą a samorządem województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Stypendyści 2015

 

Dziedzina sztuki: Dziedzictwo niematerialne
1. Wasilewska Ewa


Dziedzina sztuki: Film
1. Baraniecki Tadeusz Wiesław


Dziedzina sztuki: Literatura
1. Drej Janina
2. Grzegorczyk-Wosiek Agata


Dziedzina sztuki: Muzyka
1. Kasprzak Kacper
2. Krępeć Piotr
3. Radzimiński Michał
4. Staruch Jan
5. Weisgerber Monika


Dziedzina sztuki: Sztuki wizualne
1. Haręza Ita
2. Jaskólska Wioletta
3. Nowacka Agnieszka Anna


Dziedzina sztuki: Taniec
1. Piotrowska Izabela


Dziedzina sztuki: Teatr
1. Sobaszek Wacław