Artykuły z kategorii

Organizatorem koncertu „Kolędowanie”, który odbędzie się 20 stycznia 2015 roku, jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

 

Wydarzenie skierowane jest do osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z Warmii i Mazur. Przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej w Elblągu zaśpiewają osoby niepełnosprawne i dzieci z sekcji „Światowida”.

 

Podczas koncertu zostaną zaprezentowane utwory, które wcześniej nagrano na płycie „Kolędowanie”. Płyta, w nakładzie 500 egzemplarzy, dystrybuowana jest nieodpłatnie. Trafia do osób wymagających wsparcia, samotnych, do placówek opiekuńczych, domów dziecka na Warmii i Mazurach. Część nakładu zostanie rozdana podczas koncertu.

 

Początek spotkania o godz. 11. W dużej sali kina „Światowid”.Koncert kolęd odbędzie się w ramach projektu „Twórcza terapia”, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.