Artykuły z kategorii

Dni Partnerstwa Wschodniego w BrukseliKultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do wzięcia udziału w programie Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016 Promesa.

 

 

Minimalna kwota dofinansowania to 25 tys. zł, a termin składania wniosków upływa 31 stycznia.

 

 

Departament Współpracy z Zagranicą MKiDN, będący instytucją zarządzającą programem, przyjmuje wnioski mające na celu promocję polskiej kultury za granicą w ramach trzech priorytetów geograficznych:

 

  • kraje Partnerstwa Wschodniego (2,5 mln zł)
  • kraje Rady Państw Morza Bałtyckiego, w tym całe Niemcy i Rosja (2,88 mln zł)
  • pozostałe kraje o statusie priorytetowym, w szczególności Albania, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry i Chiny oraz inne (3,97 mln zł)

 

Aplikować mogą m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz państwowe uczelnie artystyczne.

 

Minimalna kwota dofinansowania to 25 tys. zł, maksymalna- 500 tys. zł.

 

Więcej informacji