Artykuły z kategorii

Konferencja naukowa oraz wystawa prezentująca najnowsze badania zabytkowego krajobrazu Warmii i Mazur odbędzie się 11 i 12 grudnia 2014 roku w Mrągowie.


Celem spotkania „Modern Heritage – współczesne badania i analizy zabytkowego krajobrazu Warmii i Mazur” jest integracja środowiska naukowego, władz samorządowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, oświaty oraz mediów wokół najważniejszych zagadnień związanych z badaniami i studiami nad dziedzictwem kulturowym.


Podczas konferencji odbędzie się prezentacja stanowisk, znalezisk oraz źródeł z obszaru Warmii i Mazur, najnowszych metod badawczych, osiągnięć technologicznych, nowoczesnej promocji i edukacji oraz aktualnych problemów związanych z ochroną zabytków. Zaplanowane są trzy bloki tematyczne: badania archeologiczne i studia historyczne; analizy specjalistyczne i badania uzupełniające; ochrona i dokumentacja zabytków - metodyka, prawo, edukacja.


Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad będzie otwarcie wystawy „Z powietrza i spod ziemi – współczesna archeologia Pojezierza Mrągowskiego” prezentującej wyniki projektów realizowanych przez Fundację Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wydarzenie rozpocznie się 11 grudnia o godz. 11 w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Mrągowie (ul. Ratuszowa 5). Otwarcie wystawy odbędzie się o godz. 18 w siedzibie muzeum (ul. Ratuszowa 5).