Artykuły z kategorii

Otwarcie wystawy w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie odbędzie się 10 grudnia 2014 roku.


Tytuł wystawy nawiązuje do powszechnego u mieszkańców i niemal instynktownego wiązania przeszłości archeologicznej z terenem Starego Miasta i zamku. Dzisiejszy Olsztyn to nie tylko Stare Miasto. To 23 osiedla na prawie 90 km2. Obszar niemal każdego z nich przyniósł w ciągu ostatnich 100 lat nowe odkrycia archeologiczne, dając łącznie olbrzymią liczbę, ponad 140 stanowisk - od mezolitu po czasy nowożytne.

 


Muzealnicy zestawili ze sobą konkretne miejsca współczesnego Olsztyna z tym, jak według ich wiedzy wyglądały w odległej przeszłości. W tym ujęciu prezentowane zabytki są przede wszystkim świadectwem aktywności człowieka na tym obszarze 1,5, 2 czy 9 tysięcy lat temu. Przez część interaktywną wystawy muzeum proponuje zwiedzającym bliższe poznanie elementów życia codziennego społeczności zamieszkujących teren dzisiejszego Olsztyna przed wiekami.

 

Kolejnym aspektem ekspozycji jest zwrócenie uwagi zwiedzających na to, co dziś dzieje się z elementami naszego dziedzictwa.

 

Wernisaż wystawy rozpocznie się o godzinie 18 olsztyńskim zamku, następnie będzie ją można odwiedzać przez kolejnych sześć miesięcy.