Miłośnicy mazurskiej historii i przyrody mogą wziąć udział w projekcie „Dawne i zapomniane cmentarze w krajobrazie Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”.

 

Jednym ze śladów obecności minionych pokoleń są stare, często zapomniane cmentarze ukryte w mazurskim krajobrazie. Takie miejsca to źródło wiedzy o wydarzeniach historycznych, obyczajowych oraz często bogactwo bioróżnorodności.


 
Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania tradycją i kulturą „małej ojczyzny”, nauka rozpoznawania drzew, krzewów i roślin zielnych rosnących w obrębie cmentarzy, jak również spotkanych tam zwierząt oraz zachęcenie społeczeństwa do opieki nad zapomnianymi cmentarzami.

 

Zadaniem uczestników projektu jest lokalizacja dawnych, starych cmentarzy, wykonanie dokumentacji fotograficznej, poznanie ich walorów przyrodniczych i historycznych, a na koniec wykonanie opracowania, które będzie stanowiło pracę konkursową.


 
WIĘCEJ INFORMACJI