Artykuły z kategorii

mapa prusy www frombork art pl„Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur” to tytuł wyjątkowego wydawnictwa,  poświęconego historii i dorobkowi naszego regionu, przygotowanego w formie podręcznika. Spotkanie promujące tę publikację rozpocznie się o godz. 18.00 w czwartek 17 maja w salach kopernikowskich Olsztyńskiego Zamku.

W prace nad kształtem publikacji zaangażowało się wiele osób, instytucji, autorytetów naukowych. Ostateczną koncepcję i redakcję opracowała dr Izabela Lewandowska. W konsultacjach wydawniczych uczestniczyli: prof. dr hab. Grzegorz Białuński, dr hab. Norbert Kasperek, prof. UWM, dr Andrzej Korytko i dr Andreas Kossert, a całość koordynował dr Jan Gancewski.
 
Zdaniem twórców podręcznika stanowi on pomoc dydaktyczną i lekturę uzupełniającą w zakresie nauczania historii, kultury i edukacji regionalnej Warmii i Mazur. Jest adresowany do uczniów, nauczycieli oraz wszystkich osób interesujących się historią i kulturą naszego regionu. To pięknie wydane, uporządkowane kompendium wiedzy począwszy od pradziejów ziem pruskich, a skończywszy na czasach współczesnych.

Podręcznik z inicjatywy Towarzystwa Naukowego „Pruthenia” w Olsztynie wydała Pracownia Wydawnicza „ElSet”, przy współudziale samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Historycznego.

grafika: Mapa Prus, autor Jacob Keizer, Jan de Lat, Amsterdam 1747