Artykuły z kategorii

ministerstwo kultury logoTrwa nabór wniosków o dofinansowanie w cyklicznych konkursach organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na dotacje liczyć mogą projekty o wymiarze międzynarodowym.

 

Celem pierwszego programu zatytułowanego „Promocja kultury polskiej za granicą” jest upowszechnianie wiedzy na temat polskiej kultury na arenie międzynarodowej. Działania mogą polegać na prezentacji wydarzeń artystycznych bądź przygotowaniu szerokich kampanii promocyjnych w ramach międzynarodowych projektów kulturalnych. O dotacje mogą ubiegać się wybrane samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Prognozowany budżet konkursu wynosi 5 mln zł.

 

Konkurs „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” obejmuje promowanie idei ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego oraz prezentację polskiego dorobku kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na to działanie ministerstwo zarezerwowało 4 mln zł. Dotacje mogą zostać przeznaczone na prace remontowe lub konserwatorskie polskich zabytków, cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej. Główny nacisk w programie położony jest na zabezpieczenie najcenniejszych obiektów, zwłaszcza tych, które zagrożone są nieodwracalnymi uszkodzeniami. W tym wypadku o dotacje mogą ubiegać się m.in.: państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. Istnieje możliwość finansowania zadań w trybie dwuletnim.

 

Wnioski w obu konkursach można składać do 31 marca 2014 r. Więcej informacji na stronie ministerstwa - kliknij TUTAJ.