Artykuły z kategorii

Fot. UM Olecko Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają na spotkanie „Mazurskie cmentarze w świetle badań archeologicznych” z dr Jerzym Markiem Łapo.


Zostanie przedstawiony schemat mazurskiego pogrzebu sprzed co najmniej 150 lat, zrekonstruowanego na podstawie wyników badań archeologicznych (także prowadzonych w Sedrankach pod Oleckiem) oraz źródeł etnograficznych.

Prelegent będzie opowiadał m.in. o tym, co wkładano kiedyś do grobów, a czego nie wkładano. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna.


 
Początek czwartkowego (23 stycznia) wydarzenia o godz. 17.