Artykuły z kategorii

EłkMuzeum Historyczne w Ełku zaprasza na spotkanie z prof. Liborem Marcinkiem pt. "Mazury – Czechy – Niemcy". Będzie to spotkanie z czeskim miłośnikiem kultury i literatury polskiej, a także jej tłumaczem.

 

Wykład odbędzie się 6 grudnia o godz. 17 w Muzeum Historycznym w Ełku, ul. Małeckich 3/2. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski.

 

Dr hab. Libor Martinek, prof. nadzw. w Zakładzie Bohemistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Opavie. Zainteresowania naukowe to historia literatury czeskiej XX w , teoria literatury, komparatystyka, translatologia, regionalistyka, studia interdysciplinarne (literatura i muzyka).

 

Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, kierownik Zakładu Literatury Współczesnej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, poeta, krytyk literacki, historyk literatury. Bada poezję XX wieku oraz literaturę z Warmii i Mazur, a także piśmiennictwo mazurskie XIX stulecia.