Artykuły z kategorii

ElblągMiędzynarodowe Spotkania Artystyczne odbędą się w dniach 20-23 listopada w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

 

Podczas spotkań nie zabraknie warsztatów, prowadzonych przez instruktorów z Polski i z zagranicy. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w dwóch wernisażach – poplenerowej wystawy oraz pokonkursowej wystawy zdjęć. Program jest wypełniony ponadto różnorodnymi wydarzeniami kulturalnymi.

 

Patronat nad imprezą objął Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.


Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Edukacja - priorytet Edukacja kulturalna, środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, Urzędu Miejskiego w Elblągu.