Data wydarzenia: 25-26.10.2016

Godzina: 11:00

Miejsce: Olsztyn

Organizator: Sejm RP Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych