Data wydarzenia: 13.10.2016

Godzina: 12:00

Miejsce: Ostróda

Organizator: Starosta Ostródzki, Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie