Artykuły z kategorii

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury - logo

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie organizuje wizytę studyjną dla dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego: „Edukacja zawodowa a rynek pracy – Pracodawca partnerem kształcenia zawodowego.”

Celem wizyty jest zapoznania uczestników ze specyfiką codziennej pracy lotniska oraz umiejętnościami wymaganymi od pracowników na wybranych stanowiskach pracy.

Ilustracja do tekstu

Poznaliśmy szeroki skład reprezentacji Polski siatkarzy na rok 2017. W kadrze znalazło się sześciu zawodników Indykpolu AZS Olsztyn.

Nowy selekcjoner reprezentacji Ferdinando de Giorgi w najbliższych miesiącach może skorzystać z usług Pawła Woickiego (rozgrywający), Daniela Plińskiego oraz Jakuba Kochanowskiego (środkowi), Wojciecha Włodarczyka, Aleksandra Śliwkę oraz Adriana Buchowskiego (przyjmujący).

Na otwarty konkurs z zakresu rozwoju kultury fizycznej wpłynęły 52 oferty, z których 25 nie spełniło wymogów formalnych. Spośród 27 ofert spełniających wymogi formalne 18 wybrano do realizacji.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania samorządu województwa warmińsko–mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej „Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny)” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Plakat promujący program Finansoaktywni.

Startuje trzecia edycja „Finansoaktywnych" – programu edukacyjnego MF dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych.

Jej celem jest uświadomienie młodzieży, jak wielki wpływ mają podatki na ich najbliższe otoczenie i dlaczego wszyscy powinniśmy je płacić. Uczestnicy programu poznają też problemy związane z istnieniem szarej strefy.