Artykuły z kategorii

W przypadku sportowców stypendia spełniają rolę czasowego wsparcia finansowego, ale i funkcję dodatkowej mobilizacji. Dla trenerów czy działaczy z kolei, stypendia pomogły niejednokrotnie zatrzymać w sekcji czy klubie najzdolniejszych.

Inicjatywa przyznawania stypendiów wybitnym sportowcom w dyscyplinach indywidualnych, została podjęta Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr VII/81/03 z dnia 23 kwietnia 2003, i cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród zawodników ale i trenerów oraz działaczy poszczególnych dyscyplin sportu.

Stypendia - zróżnicowane pod względem kwot są przyznawane co roku. W roku w 2003 dostało je dziewięć osób. W roku 2004 z kolei już siedemnaści, a w 2005 aż dwadzieścia dwie. W kolejnych latach stypendystami samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, popularnie stypendystami Marszałka, było piętnaście osób w roku 2006, czternaście w 2007 oraz aż dwadzieścia siedem w roku 2008.

Wśród byłych i obecnych stypendystów są medaliści mistrzostw świata czy Europy w różnych kategoriach wiekowych, a także uczestnicy igrzysk olimpijskich i kandydaci do wyjazdu na najważniejsze rangą zawody, regaty czy turnieje.

 

Więcej informacji