Artykuły z kategorii

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe, trenerom prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie miejsca w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie oraz trenerom lub innym osobom, które wyróżniają się osiągnięciami w działalności sportowej.

Wnioski należy składać do Departamentu Sportu. Mogą to zrobić stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, kluby sportowe, właściwą w sprawach sportu Komisję Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznaje uchwałą Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Więcej informacji