Artykuły z kategorii

 W związku z pracami nad projektem planu finansowego samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na 2014 r. zwracamy się z prośbą o odesłanie deklaracji przystąpienia do programów Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Multisport”, „Mały Mistrz” oraz „Umiem pływać” w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2013 r. 

 

Jednocześnie informujemy, że w poszczególnych opisach programów oraz projektu dotyczących procedur (tryb i warunki ubiegania się o dofinansowanie, tryb składania wniosków, priorytety i kryteria stosowane przy wyborze wniosków) informacje dotyczą wyboru Wojewódzkiego Operatora z poziomu krajowego, w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Konkurs na wybór Wojewódzkich Operatorów Programów oraz projektu z poziomu województwa warmińsko-mazurskiego zostanie ogłoszony pod koniec listopada 2013 r.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Sportu.

 

 

 

 

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA ,,UMIEM PŁYWAĆ"

 

Program związany z realizacją nauki pływania w klasach III szkoły podstawowej w formie zajęć pozalekcyjnych. W przygotowanych założeniach proponuje się dofinansowanie ze środków MSiT oraz UM kosztów organizacji 20 godzin zajęć nauki pływania dla grup do 15 uczniów (z możliwością łączenia grup) na podstawie podręcznika metodycznego opracowanego przez ekspertów Polskiego Związku Pływackiego. Pilotaż programu - w wybranych lokalizacjach w pięciu województwach od 1 września 2013 roku.


Rozpoczęcie programu: 1 marca 2014 r.

 

Do pobrania:


- projekt powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać" - informacja

 

- treści programowe


- deklaracja udziału w projekcie

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ,,MAŁY MISTRZ"

 

Główną ideą jest zachęcenie uczniów klas I-III  w szkołach podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego. Projekt obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów. W każdym bloku uczeń ma szansę opracowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odznaką – znaczkiem wklejanym do indywidualnej legitymacji. Poszczególne bloki (dyscypliny) realizowane są w układzie czasowym zgodnie z rokiem szkolnym i dostosowane do warunków atmosferycznych, co w niczym nie ogranicza inwencji nauczycieli w realizacji programu według własnej koncepcji.

 
W październiku 2013 roku w Warszawie odbędzie się konferencja krajowa w formie warsztatu z udziałem przedstawicieli wszystkich województw, podczas której zostaną przekazane szczegółowe informacje organizacyjne oraz operacyjne dotyczące funkcjonowania programu. Rekrutacja szkół do programu oraz pierwsze szkolenia w województwach z udziałem nauczycieli rozpoczną się od początku 2014 r.


Rozpoczęcie programu: 1 września 2014 r.

 

Do pobrania:


- program ,,Mały mistrz" - informacja


- deklaracja przystąpienia do programu

 

 

 

 

PROGRAM ,,MULTISPORT"

 

 

Zadanie dedykowane dzieciom z klas IV-VI (10-13 lat) szkół podstawowych.  Projekt daje możliwość wspierania rozwoju dzieci, zdobywania nowych umiejętności ruchowych, podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw oraz rozwijania zainteresowań poprzez zapoznanie dzieci z różnymi sportami. W proponowanym kształcie program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które odbywać się będą w zależności od lokalnych możliwości na obiektach klubów sportowych, obiektach gminnych i szkolnych, na terenie lokalnych i regionalnych ośrodków sportowych.

 
Forma organizacyjna zajęć to 20-osobowe grupy. Każda grupa będzie realizować trzy 90-minutowe bloki zajęć tygodniowo, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów lub instruktorów Sportu (Blok I – szybkość, zwinność, wytrzymałość, Blok II-gry zespołowe,  Blok III – sporty charakterystyczne dla regionu luk zakorzenione w miejscowej tradycji.)

 

Projekt zostanie wdrożony w 2014 roku, z wykorzystaniem doświadczeń zdobytych podczas realizacji pilotażowej wersji w okresie od września do grudnia 2013 r.

 

Do pobrania:


program ,,Multisport" - informacja


- deklaracja przystąpienia do programu

 

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE:

 

PREZENTACJA Wdrożenie i realizacja programów ministerstwa sportu i turystyki „Multisport”, „Mały mistrz”, „Umiem pływać” w województwie warmińsko-mazurskim

 

PREZENTACJA Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki 2014. Współpraca z samorządami wojewódzkimi