Artykuły z kategorii


Cel programu:

Nadrzędnym celem tego programu jest takie wspomaganie finansowe i organizacyjne rozwoju bazy sportowej, aby możliwe było osiągnięcie modelowego, równomiernego rozłożenia obiektów sportowych, umożliwiającego udział w powszechnej kulturze fizycznej możliwie największej części społeczeństwa. Działania samorządu województwa polegają na planowym opracowaniu i konsekwentnym wdrażaniu programu. Inwestycje ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej dofinansowywane są ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.


Diagram przedstawiający wielkość środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na inwestycje sportowe w województwie warmińsko-mazurskim z podziałem na lata:

 

diagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Do pobrania:

Uchwała z Programem Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 r.


Zasady Realizacji Inwestycji Terenowych