Artykuły z kategorii

WAŻNE INFORMACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W 2013 r.


 


1. Dotacja z budżetu województwa może być wydatkowana: w terminie realizacji zadania, jednak dopiero po rozstrzygnięciu konkursu przez zarząd województwa. Szczegółowe warunki określa umowa.

 


2. Każda zmiana warunków umowy następuje wyłącznie w formie pisemnej, w trakcie realizacji zadania.  Konieczne jest wówczas wystosowanie pisma do departamentu odpowiedzialnego za realizację zadania z prośbą o zmianę warunków umowy (m.in. terminów planowanych działań, wydatków, wysokości wkładu własnego itp.) wraz z uzasadnieniem. Departament sporządza ANEKS do umowy.

 


3. Przypominamy, że na koszty realizacji zadania składają się: dotacja z budżetu samorządu województwa, środki finansowe, które zapewnia organizacja (z różnych źródeł wymienionych w ofercie i umowie - które są zaksięgowane na kontach księgowych organizacji) oraz wkład osobowy – udokumentowany (karta pracy, porozumienie wolontariackie). W całkowity koszt zadania nie wlicza się wycenionego wkładu rzeczowego, tj. np. bezpłatnie użyczonej sali, bezpłatnego transportu, ufundowanych przez sponsora nagród itp.).

 


4. Organizacja, która nie otrzyma środków finansowych z innych źródeł publicznych na realizację zadania, a zadeklarowała je w ofercie i umowie, ma obowiązek niezwłocznie – w ciągu 7 dni - poinformować o tym departament odpowiedzialny za realizację danego zadania. Istnieje wówczas możliwość zmian warunków umowy, szczególnie jej zakresu rzeczowego. Jeżeli to nie nastąpi, organizacja będzie zobowiązana z własnych środków pokryć kwotę, na którą nie uzyskała dotacji z innego źródła.

 


5. Wydatki muszą być zgodne z kosztorysem i warunkami umowy. Sprawozdanie z wykonania zadania praktycznie powinno być kopią oferty – z dopuszczalnymi umową odstępstwami.

 


6. Zadanie musi być realizowane przez organizację, z którą zawarto umowę. Jeżeli organizacja planuje zlecić część realizowanego zadania innej organizacji powinna wcześniej poinformować o tym w ofercie lub złożyć ofertę wspólną.

 


7. Organizacja na materiałach związanych z realizacją zadania umieszcza logo województwa.  Zasady korzystania z logo zawarte są w Księdze Identyfikacji Wizualnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego dostępnej TUTAJ. Więcej informacji dotyczących stosowania logo: Departament Koordynacji Promocji, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (89) 521 91 70.


8. Użycie herbu województwa jest możliwe wyłącznie zgodnie z regulaminem używania herbu - dostępny TUTAJ
 


Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tel. 89 512 58 75

 

 

DO POBRANIA

Aktualizacja oferty zadania publicznego, oferty wspólnej zadania publicznego