Artykuły z kategorii

Logo konkursu "Wolontariusz Roku"

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”.

Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata.

Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest szerzenie idei wolontariatu wśród młodych ludzi oraz popularyzacja pozytywnych postaw i działań młodzieży szkolnej. Konkurs wpisuje się w ideę ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2016/2017 – „Roku Wolontariatu”.

Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba przygotować maksymalnie 120 sekundowy film dw którym zaprezentowany będzie kandydat na „Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu. Następnie należy wypełnić zgłoszenie na stronie MEN i wysłać film krótkim uzasadnieniem, dlaczego zgłoszony wolontariusz powinien otrzymać tytuł „Wolontariusza Roku”. Filmy można nadsyłaćdo 30 kwietnia 2017 roku.

Przy ocenie filmów brana będzie pod uwagę m.in. skalę działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty jego pracy i działań. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zarówno indywidualne osoby jak i grupa wolontariuszy.

„Wolontariusza Roku” poznamy do 16 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali finałowej organizowanej w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Więcej informacji o konkursie