Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

W olsztyńskiej filharmonii odbyła się Gala Sportu 2017 (6 kwietnia 2017), podczas której podsumowano wydarzenia minionego roku w regionie.

Podczas gali zostały wręczone wyróżnienia, nagrody i stypendia najlepszym sportowcom, trenerom oraz osobom działającym na rzecz sportu w naszym województwie.

Docenieni zostali uczestnicy igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Wyróżnienia otrzymały również kluby z województwa, które zostały najwyższej sklasyfikowane w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego.

Nagrodzono ponadto są gminy za upowszechnianie i rozwój sportu oraz za wspieranie młodych, utalentowanych sportowców.
Z kolei zarząd województwa na podstawie uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego zarząd województwa przyznał zawodnikom nagrody pieniężne oraz stypendia.

Podczas uroczystej gali wyróżnienia otrzymali też trenerzy, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.

LISTA NAGRODZONYCH SPORTOWCÓW