Artykuły z kategorii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ogólnopolska konferencja „Chiron – szkoła z potencjałem” odbędzie się 5 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Konferencja została zorganizowana w ramach pilotażowego projektu „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” i pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich. W 2016 roku przedstawiciele UWM szczegółowo przeanalizowali losy swoich studentów w kontekście ukończonej przez nich szkoły średniej.

Podczas konferencji pracownicy przekażą uczestnikom zindywidualizowany raport szczegółowo charakteryzujący losy akademickie absolwentów szkół na wybranych kierunkach studiów w UWM.

Oprócz wystąpień merytorycznych, w programie konferencji zaplanowano wręczenie nagrody „Chiron – szkoła z potencjałem”, przyznawanej w różnych obszarach edukacyjnych, wybranym szkołom współpracującym z UWM.

Więcej informacji