Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Aktywne i zdrowe społeczeństwo to główny cel działań Ministerstwa Sportu i Turystyki, dlatego wspierane są inwestycje sportowe oraz budowa obiektów wielofunkcyjnych. W 2017 roku został zwiększony budżet do 443 mln zł.

Obecnie trwają przygotowania, przetargi, remonty, przebudowy, budowy lub odbiory kolejnych obiektów sportowych, na które ogłoszono pięć programów inwestycyjnych:

• Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – typowa infrastruktura szkolna, w szczególności sale gimnastyczne i hale sportowe oraz boiska,
• Program modernizacji infrastruktury sportowej – modernizacje obiektów (innych niż lekkoatletyczne) użytkowanych przez kluby sportowe,
• Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - obiekty lekkoatletyczne z bieżnią okrężną, w szczególności zgodne z wariantami programu lekkoatletycznego,
• Program rozwoju infrastruktury ponadlokalnej – pozostałe inwestycje, najlepiej
o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania, w tym w szczególności: kryte pływalnie, kryte lodowiska, pełnowymiarowe boiska piłkarskie, infrastruktura klubów wioślarskich, kajakowych i żeglarskich, „wielofunkcyjne strefy aktywności” (kompleksy obiektów o przeznaczeniu międzypokoleniowym),
• Program rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - inwestycje istotne z punktu widzenia rozwoju bazy sportowej dla sportu wyczynowego w Polsce.

Poza „flagowym” programem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu mamy szereg mniejszych programów umożliwiających m.in. uzyskanie dofinansowania budowy i modernizacji infrastruktury, poprawę warunków do uprawiania sportu szkolnego oraz zwiększenie dostępu do obiektów lekkoatletycznych. 1 marca rozpoczął się nabór do Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej z budżetem 90 mln zł.

Nowe programy mają pozwolić efektywniej i elastyczniej reagować na potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej. Promujemy obiekty ogólnodostępne, wielofunkcyjne, efektywne sportowo i dobrze wpisujące się w charakter miejsca i przestrzeni.

Źródło: http://www.msport.gov.pl/