Artykuły z kategorii

Budynek UM WWM

Zarząd województwa przyjął we wtorek 28 lutego rozstrzygnięcie konkursu na zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. To był pierwszy taki konkurs w obecnej edycji Regionalnego Programu Operacyjnego. Wpłynęły aż 82 wnioski, 27 z nich zakwalifikowało się do dofinansowania.

Przyznane dotacje wynoszą 12 mln zł łącznie. Przedszkola mogą je przeznaczyć na tworzenie lub dostosowywanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, także dla dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty wychowania o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, wydłużenie godzin pracy ośrodków, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

- Cieszę się, że do konkursu wpłynęło aż tyle wniosków – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Wnioskodawcom, którym się nie udało zdobyć dofinansowania, pomożemy uzupełnić dokumenty, bo często wymagają one tylko drobnych korekt i jeszcze dziś ogłosimy następny nabór. Warto wystartować, bo do podziału jest kolejnych 12 mln zł.

We wrześniu zostanie ogłoszona jeszcze jedna runda konkursu – na zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych. Wówczas do podziału również będzie 12 mln zł.