Artykuły z kategorii

UWM w Olsztynie

Dzień Otwartych Drzwi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaplanowano na 5 kwietnia 2017 roku w godz. 9-14.

Podczas spotkania eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży opowiedzą jak będzie wyglądał w tym roku egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Zaprezentowana zostanie również oferta kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz zostaną wyjaśnione kryteria kwalifikacji kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018.

Planowana jest ponadto prezentacja wydziałów i agend studenckich oraz zwiedzanie campusu, laboratoriów, pracowni, auli wykładowych, Biblioteki Uniwersyteckiej i osiedla akademickiego.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Nauk Humanistycznych ul. Kurta Obitza 1, Olsztyn – Kortowo

Harmonogram spotkań:
Godz. 10-10.45:
• aula im. M. i G. Dietrichów - matura z języka polskiego,
• aula Nr 30 - matura z matematyki,
• aula Nr 31 - matura z języków obcych,
• aula teatralna – matura z geografii.
Godz. 11-11.45:
• aula im. M. i G. Dietrichów - matura z języków obcych,
• aula Nr 30 - matura z języka polskiego,
• aula Nr 31 - matura z historii,
• aula teatralna – matura z biologii.
Godz. 12-12.45:
• aula im. M. i G. Dietrichów - matura z matematyki,
• aula Nr 30 - matura z języka polskiego,
• aula Nr 31 - matura z wiedzy o społeczeństwie,
• aula teatralna – matura z geografii.