Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Od 5-8 lutego 2017 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędzie się walne zgromadzenie Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Mleczarstwa EUROPEL.

EUROPEL zrzesza nauczycieli i naukowców z ponad 50 instytucji z całego Starego Kontynentu. Jego głównym celem jest wsparcie edukacji i rozwoju technologicznego mleczarstwa.

Stanowi też platformę do nawiązywania kontaktów i dyskusji na temat bieżących kwestii związanych z branżą oraz wspiera przygotowanie i realizację projektów dydaktyczno-naukowych.

To nie jedyne wydarzenie na olsztyńskim uniwersytecie związane z mleczarstwem. We wrześniu zaplanowano międzynarodowy konkurs sensoryczny, który skierowany jest do studentów studiujących te kierunki oraz ich nauczycieli.