Artykuły z kategorii

Fot. stockvault.net

Głównym celem konkursu jest popularyzacja sportu kobiet i promowanie wybitnych indywidualności trenerskich pracujących z kobietami.

Konkurs odbywa się w kategoriach: nagroda dla trenerki - za osiągnięcia w danym roku; nagroda dla trenera pracującego z kobietami - za osiągnięcia w danym roku; nagroda dla trenerki lub trenera - za całokształt pracy z kobietami; nagroda za promowanie sportu kobiet (dotyczy promocji w mass mediach, pracach naukowych, podczas organizowanych imprez). 

Można zgłaszać osoby, które wyróżniają się wynikami swojej pracy, postawą, zaangażowaniem. Są doskonałymi fachowcami i wychowawcami.
Do nagrody można zgłaszać szkoleniowców pracujących z polskimi sportowcami. Przewidziane są również wyróżnienia dla dziennikarzy, działaczy, osób prywatnych, pracowników naukowych czy organizatorów imprez.

Kandydatury zgłaszają: polskie związki i stowarzyszenia sportowe, kluby i uczelnie sportowe, osoby indywidualne. Wnioski należy przesyłać do 31 grudnia 2016 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI