Artykuły z kategorii

Dziewczynka w różowej sukience na tle tablicy. Fot. stockvault.net

„Nie mów, co uczeń ma zrobić dla Ciebie. Mów, co Ty zrobisz, aby rozwinąć Jego skrzydła” to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się 27 października w Elblągu.

Wydarzenie skierowane jest nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich etapów edukacyjnych, kadry zarządzającej placówkami oświatowymi oraz nauczycieli akademickich i studentów kierunków pedagogicznych.

Celem konferencji jest promocja metod i narzędzi wspierających rozwój uczniów, rozwijających ich zainteresowania i motywujących do nauki, jak też poszerzanie umiejętności uczestników w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych i czytelniczych uczniów.

Konferencja odbędzie się w sali audytoryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22 w godz. od 12 do 16.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja za pomocą formularza do 24 października.

Organizatorami konferencji są Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Krzysztof Marek Nowacki – warmińsko-mazurski kurator oświaty,

Program konferencji