Artykuły z kategorii

Spotkanie w Elblągu

W Elblągu trwa XXV Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. W konferencji, która zakończy się 16 września 2016 roku wziął udział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Gospodarzem zgromadzenia jest PWSZ w Elblągu. Wspólnym celem i najważniejszym zadaniem samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i szkół zawodowych jest przygotowanie kadry o wysokich kompetencjach, dysponującej wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Ważne jest również zatrzymanie absolwentów w regionie.

Podczas konferencji dyskutowano o problemach związanych z kondycją i przyszłością PWSZ-ów w kontekście zmian w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego. Dzisiaj zostaną natomiast zaprezentowane szczegółowe informacje dotyczące projektu: Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych w Polsce.