Klawiatura komputerowa - ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Ministrowie edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedzieli ważne zmiany dla szkół i uczniów.

Podstawa programowa, na każdym etapie edukacyjnym, zostanie rozszerzona.

Zmiany zaczną się już w 2016 roku, a w 2017 obejmą wszystkie placówki edukacyjne. Elementem powszechnego kształcenia informatycznego stanie się umiejętność programowania – jedna z podstawowych kompetencji XXI wieku.

Programowanie kształci umiejętność logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów, dobrej organizacji pracy podczas rozwiązywania problemów oraz buduje kompetencje potrzebne do współpracy.

W związku z planowanymi zmianami Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie skoordynowane działania m.in. na rzecz kształcenia kadry nauczycielskiej, która wdroży nauczanie programowania w szkołach.

Minister cyfryzacji poinformowała także o kolejnym kroku. – Chcemy zapewnić wszystkim szkołom podstawowym i ponadpodstawowym dostęp do szybkiego szerokopasmowego internetu. Na ten cel uruchomimy pieniądze z programu Polska Cyfrowa – ogłosiła minister cyfryzacji Anna Streżyńska.