Artykuły z kategorii

Piłka nożna na zielonym tle. Fot. stockvault.net

„Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” jest adresowany do ogółu osób niepełnosprawnych mogących uprawiać sport.

Wnioski o dofinansowanie działań można składać do 17 listopada.

Celem programu Ministerstwa Sportu i Turystyki jest tworzenie warunków umożliwiających zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w różnych formach aktywności sportowej, postrzeganej przede wszystkim przez pryzmat wyrównywania szans i pełnego udziału w życiu społecznym. W jego ramach można ubiegać się o środki m.in. na rozbudzanie i wspieranie zainteresowania sportem wśród osób niepełnosprawnych czy kształtowanie zdrowego stylu życia.

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 17 listopada 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa