Artykuły z kategorii

Piknik Olimpijski

Inicjatywa Polskiego Komitetu Olimpijskiego promuje wartości, którymi powinien kierować się każdy sportowiec.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach. Trofeum Fair Play PKOl 2015: trofeum honoruje szczególny czyn "czystej gry", którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener, czy działacz w 2015 roku. Czynem tym pomógł innym, poświęcając nawet swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz swojej humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka.

Można otrzymać również wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu: dla zawodnika lub zawodniczki, którzy wyróżnili się postawą fair play w sporcie i godnym życiem po zakończeniu kariery sportowej (osobistym, zawodowym, w działaniach na rzecz młodzieży uprawiającej sport.

Nagradzane będą ponadto działania za promocję wartości fair play: dla osób, stowarzyszeń lub instytucji, promujących ideę fair play oraz szczególnie aktywnie działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania.

Kandydatów do nagrody w poszczególnych kategoriach wskazanych mogą zgłaszać osoby fizyczne, będące obywatelami RP lub organizacje (osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, jednostki działające w ramach innych osób prawnych) działające na terenie RP.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 grudnia 2015 roku w formie papierowej, listem poleconym pod adres: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.

Więcej informacji na stronie internetowej www.olimpijski.pl