Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu Fot. T. Raczyński Spotkania związane z ofertą kształcenia oraz rekrutacją na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odbędzie się 17 marca 2015 roku. Początek o godz. 9, natomiast zakończenie o godz. 14.


Zaplanowano m.in. prezentację oferty kształcenia i kryteriów kwalifikacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016; prezentacje ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży – MATURA 2015; prezentacje wydziałów, kół naukowych i agend studenckich; zwiedzanie campusu, laboratoriów, pracowni, auli wykładowych, Biblioteki Uniwersyteckiej, osiedla akademickiego oraz prezentację akademickich zespołów sportowych i artystycznych.

 


Dzień otwarty odbędzie się w Centrum Nauk Humanistycznych przy ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

 

WIĘCEJ INFORMACJI