Artykuły z kategorii

logo senior gamesZawody, które odbędą się w naszym regionie od 10 do 16 września 2012 roku, wspiera również Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Sportu Powszechnego.

TAFISA prowadzi działania na rzecz wspólnot lokalnych i obywateli na całym świecie, promując sport dla wszystkich i aktywność fizyczną jako niezwykle istotne źródło rozrywki, zdrowia, integracji i rozwoju społecznego. Główne cele TAFISA to lobbing na forum międzynarodowym na rzecz sportu dla wszystkich, prowadzenie oraz koordynacja programów i imprez, stworzenie platformy współpracy oraz wymiany doświadczeń.
 
Początki działalności TAFISA sięgają roku 1969. Stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane w roku 1991. Od 2005 r. jego siedziba główna mieści się w Niemczech, we Frankfurcie.

TAFISA jest organizacją oficjalnie uznaną i aktywnie współpracującą z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl), Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Światową Organizacją Zdrowia (WHO). TAFISA prowadzi również roboczą współpracę z wieloma innymi podmiotami międzynarodowymi, takimi jak ICSSPE, FISpT, itp.

TAFISA ma ponad 200 członków ze 130 krajów na wszystkich kontynentach. Zarząd TAFISA składa się z przedstawicieli wielu państw. Struktura członkowska jest wyjątkowa: członkami TAFISA są zarówno organizacje rządowe jak i pozarządowe, w tym krajowe federacje sportowe, narodowe komitety olimpijskie, ministerstwa zdrowia, kultury, sportu itp., krajowe, regionalne i lokalne organizacje działające w dziedzinie sportu powszechnego, instytucje naukowe, a nawet osoby prywatne. TAFISA ma swe stowarzyszenia regionalne w Azji i Oceanii (ASFAA), Europie (ESFAN) oraz Ameryce Północnej i Południowej (PASFAF); w organizacji jest też struktura w Afryce.
 
Warmia Mazury Senior Games 2012
W imprezie mogą wziąć udział osoby z pokolenia 45+ (dyscypliny indywidualne) oraz 40+ (dyscypliny zespołowe). Zawodnicy z całego świata staną do walki o medale i prestiż w 11 dyscyplinach (piłka nożna, pływanie, brydż sportowy, żeglarstwo, tenis, siatkówka halowa i plażowa, badminton, lekka atletyka, tenis stołowy oraz golf). Więcej o imprezie i elektroniczna rejestracja na stronie internetowej www.SeniorGames2012.org