Artykuły z kategorii

Konferencja „Blaski i cienie szkolnego wychowania fizycznego” odbędzie się 13 listopada w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońska 91a).


W spotkaniu wezmą udział nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy sportu, promotorzy zdrowia. Celem wydarzenia jest wparcie nauczycieli wychowania fizycznego w zachęceniu uczniów do aktywności fizycznej. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki.


Początek wydarzenia o godz. 13, natomiast zakończenie ok. godz. 16.

 

Program konferencji:
13-14.30 sesja plenarna
- Efekty kształcenia wychowania fizycznego w świetle raportu Najwyższej Izby Kontroli
(Grażyna Przasnyska, Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty)
- Propozycje rozwiązań systemowych Ministerstwa Sportu i Turystyki odpowiedzią na niski poziom aktywności fizycznej młodych Polaków (Bogusław Andrzej Ulijasz, Ministerstwo Sportu i Turystyki)
- Tworzenie warunków do powszechnego uprawiania sportu na Warmii i Mazurach.
(Anna Wasilewska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego)
14.30-15 - przerwa kawowa
15-15.45 - debata
- Kto i co może zrobić w celu poprawy efektywności i atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego?
- Przykłady dobrej praktyki (wystąpienia nauczycieli, prezentacje własnych doświadczeń)
- Czy są szanse, by uczniowie polubili wf?
- W jaki sposób nauczyciele mogą zwiększać motywację uczniów do zajęć wf?
- Jak rodzice uczniów mogą wspierać szkolne wychowanie fizyczne?
- Jaka edukacja zdrowotna w szkole? Czy sport w szkole da się lubić?
- Jakich lekcji wf potrzebują uczniowie?
- Co możemy zrobić, by więcej młodych ludzi uprawiało sport?
- Jak wychowanie fizyczne kształtuje cechy charakteru wymagane w życiu dorosłym?
- Co powinien zrobić nauczyciel wf, żeby zwiększyć aktywne uczestnictwo dzieci w lekcjach?
15.45-16 - sesja plenarna, zakończenie