Artykuły z kategorii

Fot. T. RaczyńskiKonferencja „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki" odbędzie się 5 listopada 2014 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12B.


Podczas wydarzenia przedstawione zostaną formy wsparcia dla naukowców - uczestników projektów w Programie Ramowym Horyzont 2020. Poruszone zostaną także kwestie związane z najlepszymi praktykami w zakresie współpracy międzynarodowej i skutecznym aplikowaniem o środki finansowe na naukę i innowacje w programach ramowych.


Uczestnicy konferencji zapoznają się również z zasadami uczestnictwa oraz wynikami pierwszych konkursów programu Horyzont 2020, a ekspert KE oceniający projekty w programach ramowych podzieli się doświadczeniem związanym z ewaluacją wniosków.


„Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki" to cykl 11 konferencji regionalnych z udziałem środowiska naukowego, przedsiębiorców i administracji publicznej, poświęconych Programowi Ramowemu „Horyzont 2020", które odbędą się w całej Polsce w listopadzie i grudniu 2014 roku.


Początek konferencji o godz. 11, natomiast zakończenie o godz. 14.30.


WIĘCEJ INFORMACJI